ჰიბრიდული სისტემის ელემენტების გაწმენდა - Garant Motors