ჰიბრიდული სისტემების ელექტრონულად გამართვა - Garant Motors